top of page

LINKS
 

 

HET ONTSTAAN VAN...

In 1974 werd de boerderij Vredeburg door de gemeente gekocht als verlengstuk van het gemeentehuis. Na een verbouwing werd de boerderij in mei 1974 geopend, tegelijkertijd met de Bloemendagen en de Bloemenkoninginverkiezing.

 

Nico Molhoek, burgemeester van Limmen van 1966 tot 1985, vond het een goed idee om een culturele raad samen te stellen om culturele activiteiten in Limmen te organiseren. Dit gebeurde onder zijn voorzitterschap in 1974 (datum akte van oprichting Kamer van Koophandel 25 oktober 1974). Vergaderingen werden in Vredeburg gehouden, waar inmiddels Jan Admiraal als beheerder (1974-1994) was aangesteld.

 

Siem Admiraal beheerde het café De Goede Verwachting (thans EetBarLekker), waar Jan assisteerde met drankjes voor de notabelen van het dorp. Jan werd kort daarop benaderd door de burgemeester. De heer Molhoek zocht iemand om het Cultureel Centrum Vredeburg te beheren waarbij tevens contact onderhouden moest worden met de Culturele Raad Limmen.

 

In de eerste Culturele Raad Limmen zaten: Nico Molhoek (voorzitter), Jan Schuurman, Will Kroone, Ben Snijder (penningmeester) en Jaap Adrichem (secretaris).

 

De uitgaven ten behoeve van Vredeburg, bijvoorbeeld voor nieuwe stoelen, werden door de gemeente betaald. Molhoek had als burgemeester ooit gezegd: „ Als je als Culturele Raad Limmen geld overhoudt, doe er dan iets leuks mee ten gunste van Vredeburg”. Eens was er geld over. Er bestond destijds geen fatsoenlijk pad van de openbare weg naar de ingang. Aldus werd besloten dat er een pad werd aangelegd en wel door firma GP Groot. Bij de achteringang werden in een andere kleur steen de letters CRL (Culturele Raad Limmen) ingelegd.
 

Vroeger zat beneden in het Vredeburg het bloembollenmuseum, welke nu in de museale hoek (hoek Schoolweg/Zuidkerkenlaan) is opgenomen. Een leuke anekdote uit die tijd is de volgende: Prinses Margriet kwam eens de Bloemendagen openen en men had afgesproken om niet te roken als zij aanwezig was. Alle asbakken waren daarom ook weggehaald. De heer Kees Kroone leidde haar in het bloembollenmuseum rond, waarbij zij de vraag stelde of zij daar beneden even een sigaretje mocht roken. De heer Kroone antwoordde dat zij overal mocht roken, alleen niet in het museum. „Dan heb ik pech gehad", antwoordde Prinses Margriet.
 

Er waren ook wat stillere jaren. In 1994 werd Vredeburg voor 1 gulden verkocht aan de Stichting Vredeburg. Voor een periode van 15 jaar zouden de Vrienden van Vredeburg jaarlijks 25 gulden bijdragen voor onderhoud aan de boerderij. Na die 15 jaar zou Vredeburg zichzelf moeten bedruipen. Er werden avonden met onder andere lezingen georganiseerd voor deze Vrienden onder leiding van Henk Brandsma.
 

In 1993 werd Piet van der Heydt de nieuwe voorzitter. Na die stille jaren was het bestuur na formele sollicitatiegesprekken weer compleet. Huub Kramer (voorzitter van 1996-2014), Gert Meijer, Freddy Arends, Annet Wopereis waren zo maar wat namen die zich sinds die tijd inzetten voor de Culturele Raad. Men startte met aparte commissies Muziek, Literatuur, Publiciteit (alhoewel geen lang leven beschoren) en de commissie Creatief. Er werden exposities georganiseerd (wie kent er nog de expositie waar Joke Beentjes het kunstwerk “Ladder van het Leven” - van babyslofje op de onderste tree tot oude slof op de bovenste -  liet zien in het gemeentehuis?) en jaarlijks in het eerste weekend van maart werd het Limmen Artistiek en Creatief georganiseerd.

 

In 1994 werd het nieuwe gemeentehuis aan de Zonnedauw geopend. Vanaf 1994 werden er in cultureel opzicht ook nieuwe wegen ingeslagen: niet alle activiteiten werden meer in Vredeburg gehouden. Muziek werd uitgevoerd in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan en kindertoneel was te zien in de Burgerij (thans Heeren van Limmen). Ook kwamen er bekende schrijvers naar Limmen, waaronder Mensje van Keulen en Tim Krabbé. Er is een kunstfietsroute langs alle galerieën georganiseerd en er is eenmalig een muziekcompositie uitgevoerd in de Katholieke Kerk, een opvoering van de Harmonie Excelsior en een Limmen gelegenheidskoor.

 

Toen de gemeente Limmen opgenomen werd in de gemeente Castricum (2002) heeft de Culturele Raad Limmen besloten haar naam te wijzigen in Limmen Cultuur. In de nieuwe situatie was geen inmenging meer van de gemeente.
 

In 2014 is er bijna een geheel nieuw bestuur opgestaan waardoor de toekomst van Limmen Cultuur gewaarborgd blijft. 
 

Opgetekend na diverse gesprekken met o.a. Jan Admiraal, Freddy Arends en Annet Wopereis in 2014.
 

Theo Straathof en Juliette Hoornsman

Heeft u bij het lezen van deze tekst onjuistheden aangetroffen, wilt u deze dan via ons contactformulier aan ons kenbaar maken? 

bottom of page